Efterbehandlingar

Den slutliga finishen är viktig för ett gott intryck.
Efterbehandlingen ger den slutgiltiga finishen åt din trycksak och är många gånger lika viktig som själva tryckningen när det gäller att göra ett gott intryck. Exempel på efterbehandling är falsning, stansning, bigning, prägling, sortering, häftning, bokbindning och wire-o-bindning.

www.redotryck.se Skövde - Gesällgatan 1, 541 50 Skövde, Tel: 0500 44 77 44